Privacyverklaring - Rechtsbundel - Succesvol zaken doen

Privacyverklaring Rechtsbundel

Versie 14 juni 2018 (download PDF)

Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens via de website rechtsbundel.nl.

Contactgegevens

Adres:Torenallee 45
5617 BA Eindhoven
Telefoonnummer:085-750 10 17
E-mailadres: info@rechtsbundel.nl

Algemeen

Rechtsbundel gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons aan de privacywetgeving en zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens veilig zijn bij ons en vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring lees je wat jouw rechten en plichten zijn.

Persoonsgegevens en bewaartermijnen

Wij verzamelen via onze website enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken via onze website jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Je mag ons altijd vragen de door jou aan ons verstrekte gegevens te verwijderen. Wanneer je dat niet doet, bewaren wij jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verlening van onze diensten, de uitoefening van een overeenkomst die daaruit voortvloeit, dan wel het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doelen gegevensverwerking

Persoonsgegevens die je aan ons via de website verstrekt, gebruiken wij enkel voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Indien je via onze website een contactverzoek indient, zullen wij jouw gegevens louter gebruiken om contact met je op te nemen.

Google Analytics en cookies

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een applicatie van Google die werkt met cookies. Via deze cookies houden wij bij hoe je de website gebruikt. Denk hierbij aan hoe je op onze website terecht bent gekomen, wanneer je onze website hebt bezocht, welke pagina’s je hebt bekeken en hoe lang je onze website hebt bezocht. Deze informatie verzamelen wij om onze website te optimaliseren en je beter van dienst te kunnen zijn.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens verloren gaan, gestolen worden of anderszins onrechtmatig worden gebruikt. Daartoe hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Wij zullen jouw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, dan kun je contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.

Je hebt de volgende rechten:

  • het krijgen van uitleg over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • her krijgen van inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • het intrekken van toestemming
  • het maken van bezwaar tegen een bepaald gebruik

Geeft altijd duidelijk aan wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klachten 

Als je vindt dat we je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vind je alle informatie over hoe je een klacht kunt indienen.

Meld je aan voor onze Rechtsbundel nieuwsbrief!