Contractenrecht - Rechtsbundel | Juridisch advies ondernemers

Het contractenrecht, een kwestie van goede afspraken

Dagelijks worden tal van contracten gesloten, zowel door bedrijven als particulieren. In feite heeft eenieder vrijwel doorlopend te maken met het contractenrecht. In het handelsverkeer vind je contracten in nagenoeg alle soorten en maten. Denk hierbij onder meer aan koop-, huur- of ruilovereenkomsten, maar ook aan aannemings-, licentie-, franchise- of distributieovereenkomsten. Het contractenrecht biedt regels over de wijze waarop overeenkomsten tot stand komen en het bepaalt aan welke condities moet zijn voldaan om te kunnen spreken van een geldige overeenkomst. Ook regelt het contractenrecht welke gevolgen intreden indien de overeenkomst niet of onvoldoende wordt nageleefd.

Contractsvrijheid

Binnen het contractenrecht behouden contractspartijen een grote mate van vrijheid ten aanzien van zowel de vorm als de inhoud van het contract. Veelal stelt de wetgever slechts enkele randvoorwaarden waaraan contracten moeten voldoen. Zolang geen strijd ontstaat met de wetgeving of de openbare orde, kunnen partijen tamelijk veel met elkaar afspreken.

Om onnodige discussies achteraf te voorkomen, is het van belang dat gemaakte afspraken helder en duidelijk op papier worden gezet. Toch blijkt uit de praktijk dat in veel gevallen contracten eenvoudigweg ontbreken of dat gebruikte overeenkomsten onjuiste juridische bepalingen bevatten. Wanneer onduidelijkheid bestaat over hetgeen partijen met elkaar hebben afgesproken, wordt in het contractenrecht (logischerwijs) in eerste instantie gekeken naar de tekst van het contract. Op basis van deze tekst kan doorgaans de bedoeling van de contractspartijen in voldoende mate worden vastgesteld. Wanneer echter de tekst onvoldoende handvatten biedt, komt het aan op de uitleg die aan de inhoud van het contract gegeven dient te worden. In dat geval wordt binnen het contractenrecht gekeken naar ‘de betekenis die partijen over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten’. Deze regel die volgt uit de rechtspraak is helaas weinigzeggend. Dit houdt in dat de rechter dan ook van geval tot geval zal moeten beoordelen wat partijen concreet met elkaar hebben afgesproken. Hierbij zullen alle omstandigheden van het geval worden meegewogen.

Algemene voorwaarden

Een belangrijk aspect binnen het contractenrecht wordt gevormd door het gebruik van algemene voorwaarden. Ook algemene voorwaarden tref je in vele verschillende vormen aan. Via goed opgestelde voorwaarden en een juist gebruik ervan zijn veel problemen achteraf te voorkomen. In de voorwaarden worden reeds vooraf bepaalde aspecten van een overeenkomst geregeld, waardoor deze zijn in feite te beschouwen zijn als een soort juridisch ‘vangnet’. Als gevolg hiervan kan vaak worden volstaan met een meer beknopte overeenkomst, waarin wordt verwezen naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Vragen op het gebied van het contractenrecht

Wil je algemene voorwaarden die perfect aansluiten bij jouw bedrijfsactiviteiten? Of wil je dat je contracten steeds up-to-date zijn? De juristen van Rechtsbundel verdiepen zich in je onderneming en hebben oog voor de belangen van jouw bedrijf. Ze stellen goede algemene voorwaarden en een juridisch waterdicht contract voor jou op. Met een goed contract kunnen onduidelijke situaties en problemen worden voorkomen.

Heb je een vraag over dit onderwerp?

0
Connecting
Even geduld ajb...
Vraag over onze diensten?

Momenteel is er geen medewerker beschikbaar.

Je kunt een bericht achterlaten.

Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur.

Je naam
Je e-mailadres
Je vraag
Vraag over onze diensten?

Hoi, waarmee kunnen wij je helpen?

Naam
Vraag
Vraag over onze diensten?
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?