Disclaimer - Rechtsbundel Juridische Specialisten

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Rechtsbundel. Hoewel Rechtsbundel de uiterste zorg besteedt aan een zo correct, actueel en compleet mogelijke website kan de bezoeker van deze website hieraan geen rechten ontlenen. Verder geldt dat Rechtsbundel niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik op welke wijze dan ook van de informatie zoals weergegeven op deze website.

Ingeval via deze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden kan Rechtsbundel evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites.

De informatie en illustraties op deze website mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rechtsbundel worden overgenomen of in welke wijze dan ook worden gekopieerd of gedeeplinkt.

Ingeval van vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website kun je ons een mail sturen via info@rechtsbundel.nl.