Derdengeldenrekening - Rechtsbundel Juridische Specialisten

Derdengeldenrekening

Steeds vaker maken onze leden bij de levering van hun diensten of producten gebruik van de derdengeldenrekening van Rechtsbundel. Bijvoorbeeld in de bouw, in het kader van het (inter)nationaal handelsverkeer of bij de uitvoering van grootschalige opdrachten.

De derdengeldenrekening wordt beheerd door een onafhankelijke Stichting Derdengelden en wordt aangehouden via een bekende en gerenommeerde Nederlandse bankinstelling.

Het gebruik van de derdengeldenrekening biedt meer zekerheid ten aanzien van het betalingsverkeer. Doordat de (termijn)betalingen tijdig worden gestort op de derdengeldenrekening weet jij dat je de overeengekomen bedragen snel zult ontvangen op het moment dat je jouw diensten of producten deugdelijk hebt geleverd.

Diegene die betaalt weet dat de betalingen die voor jou bestemd zijn pas op dat moment aan jou zullen worden overgemaakt. Ingeval toch onenigheid mocht ontstaan, kunnen onze specialisten tijdig bemiddelen.

Deze werkwijze wordt door onze leden als bijzonder prettig ervaren. De praktijk wijst uit dat hierdoor lange betalingstermijnen worden teruggedrongen en kostbare procedures vaker achterwege blijven. Zeker wanneer partijen nog niet lang zaken met elkaar doen, kan de derdengeldenrekening uitkomst bieden.