Referentie door ex-werkgever negatief: aansprakelijk? I Rechtsbundel
Autoriteit Persoonsgegevens
Autoriteit Persoonsgegevens incasseert eerste boetes 
20 september 2018
Overtuigen
De kracht van het overtuigen 
26 september 2018

Een negatieve referentie? Sorry, geen baan…

Negatieve referentie

Een negatieve referentie? Sorry, geen baan…

Stel, je solliciteert en geeft je ex-werkgever als referentie op. Je mogelijk nieuwe werkgever neemt contact op met je oude werkgever. Wat blijkt? De referentie is niet zo positief, zelfs negatief. Balen zeg, daar gaat je nieuwe baan. Kan je ex- werkgever hiervoor aansprakelijk gesteld worden? Een sollicitant dacht van wel en spande een proces aan tegen zijn ex-werkgever. ‘Of ie effe mocht vangen’ voor de geleden schade. De rechter vond van niet en stuurde de sollicitant naar huis.

Show me the money
Deze vraag deed zich voor in een geschil tussen een sollicitant en een Groningse Onderwijsinstelling. De sollicitant had de onderwijsinstelling als referent opgegeven. Deze werd gecontacteerd met de vraag hoe de sollicitant had gepresteerd. De instelling gaf aan zelf geen negatieve ervaringen te hebben met de sollicitant. Wel zou van de vorig werkgever zijn vernomen dat hij daar ontslagen was. De sollicitant zou nooit de vereiste verklaring van goed gedrag hebben aangeleverd.

De sollicitant greep naast de baan en nam een advocaat in de arm. Hij vorderde schadevergoeding van zijn ex-werkgever. De zaak kwam terecht bij het Gerechtshof. Welke feitelijke informatie mocht nu wel of niet door de onderwijsinstelling worden verstrekt?

Eigen schuld, dikke bult
Het Hof vond dat een verstrekte referentie juist zoveel mogelijk relevante informatie dient te bevatten. De sollicitant had zijn ex-werkgever toestemming gegeven om gegevens over zijn persoon en functioneren te verstrekken. Ook als deze informatie van derden afkomstig was. Hij had de onderwijsinstelling immers als referent opgegeven. Deze informatie kon dus zowel negatief als positief uitvallen. Wilde de sollicitant op safe spelen, dan had hij zijn ex-werkgever maar duidelijk moeten aangeven wat wel en niet vermeld mocht worden. Het hof wees de vordering van de sollicitant af.

Wees ook als werkgever gewaarschuwd
Verstrek je als werkgever zelf een referentie? Weeg dan goed af welke informatie je prijsgeeft over een ex-werknemer. Het is belangrijk dat je een juist beeld van de betreffende persoon schetst. Zolang de door jou verstrekte informatie klopt is er niets te vrezen. Ook al is deze informatie negatief. Dit is anders wanneer je niet zeker weet of de door jou verstrekte informatie juist is. Wees voorzichtig met het delen van informatie die van derden komt.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, recht.nl

Waarom steeds meer bedrijven kiezen voor Rechtsbundel?

Meld je aan voor onze Rechtsbundel nieuwsbrief!