Planschade: een juridisch wespennest - Rechtsbundel - Succesvol zaken doen
Beëindigingsovereenkomst
Ontslag met wederzijds goedvinden? Hier moet je op letten!
12 mei 2018
Autoriteit Persoonsgegevens
Autoriteit Persoonsgegevens incasseert eerste boetes 
20 september 2018

Planschade: een juridisch wespennest

planschade

Planschade: een juridisch wespennest

Een wijziging van gebruiks- en/of bebouwingsmogelijkheden door een nieuw bestemmingsplan kan een aanzienlijke schadepost opleveren. Gelukkig heeft de wetgever dat ook ingezien, en enkele bepalingen opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening over een tegemoetkoming in planschade. Deze wettelijke bepalingen blijken in de dagelijkse praktijk lastig om mee te werken.

Tijdelijk bouwverbod
Zo ziet een eigenaar van een tweetal verouderde bedrijfspanden met lede ogen aan dat de commerciële verhuurwaarde daarvan tot nihil reduceerde als gevolg van een jarenlange procedure tot bestemmingsplanwijziging. De gemeente Roosendaal, met in haar kielzog enkele ontwikkelaars, heeft plannen het rommelige bedrijventerrein om te vormen tot een woongebied. Realisatie van dergelijke ruimtelijke plannen is een kwestie van lange adem. Het werpt ook zijn schaduw vooruit. In de afgelopen jaren vertrokken alle huurders van de twee bedrijfspanden naar elders. Onderhandelingen tot verkoop van de panden leidden uiteindelijk tot niets. In het nieuwe bestemmingsplan was de oude bestemming bedrijfsdoeleinden veranderd in een nader uit te werken bestemming woongebied. Dit uitwerkingsplan laat overigens nog wel even op zich wachten, maar het nieuwe bestemmingsplan bevat al wel een bepaling dat alleen nog maar gebouwd mag worden overeenkomstig dat uitwerkingsplan. Met andere woorden: een tijdelijk bouwverbod.

Valkuilen planschade
De eigenaar dient bij de gemeente een verzoek tot planschade in van € 2.400.000,00. Dit verzoek wordt afgewezen. Volgens de gemeente kan pas iets zinnigs gezegd worden over planschade nadat het uitwerkingsplan opgesteld en definitief is. In beroep volgt de Rechtbank dit standpunt. Terecht. Want ook uit de uitspraak van 11 juli 2018 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep blijkt dat alleen een nader uit te werken bestemming nog niet tot planschade leidt. Maar de Afdeling constateert ook dat zowel de gemeente als de Rechtbank het tijdelijk bouwverbod en het wegbestemmen van het gebruik van de panden voor bedrijfsdoeleinden over het hoofd hebben gezien. De gemeente wordt opgedragen haar werk over te doen. Zo blijkt maar weer dat een procedure over planschade tal van juridische valkuilen bevat.

Behoefte aan ondersteuning?

Meld je aan voor onze Rechtsbundel nieuwsbrief!