De bedrijfsanalyse - Rechtsbundel - Succesvol zaken doen
Toch maar in de (eigen) buidel tasten dan…
26 februari 2019
Hoe waterdicht is mijn contract?
17 oktober 2019

De bedrijfsanalyse

De bedrijfsanalyse: bereik je via je bedrijf jouw doelen?

Als ondernemer moet je weten wat er speelt binnen je bedrijf. Het is een vaak gehoord cliché, maar het klopt wel. Weten wat er speelt behelst ook de vraag of je huidige werkwijze bijdraagt aan het bereiken van je zakelijke doelen. Botst het te vaak met je medewerkers of klanten, dan is de kans dat je doelen daadwerkelijk bereikt worden niet zo groot. Staat je bedrijfspand in lichterlaaie en blijkt je verzekeraar geen dekking te bieden, dan is de financiële impact hiervan groot. Aan het woord is Niels Vanaken, directeur van Rechtsbundel en Open Legal advocaten.

 

‘Waan van de dag’
“De ervaring leert dat veel ondernemers leven en zelfs overleven bij de waan van de dag. De trein raast maar door en bij de gratie Gods hoopt men dat alles zonder al te veel problemen verloopt.” stelt Niels. “En toch is dit juist vragen om problemen.  Een toenemend ziekteverzuim bij medewerkers, vervelende zakelijke conflicten en moeilijkheden met geld zijn de meeste ondernemers niet vreemd. Dergelijke situaties leiden tot nogal wat onrust binnen het bedrijf. Dat kan echt anders.”

Heb jij je doelen al bereikt?
“Wanneer wij spreken met ondernemers, blijkt vaak dat zij maar al te goed weten wat zij níet willen. Maar doorgaans hebben zij nooit echt nagedacht over wat zij wél willen” merkt Niels op. “Een praktische vraag als ‘Waar wil ik precies met mijn bedrijf staan over 3 tot 5 jaar?’’ stelt men zich te weinig. Heeft men wel hierover nagedacht, dan blijft meestal de vervolgvraag ‘Welke verbeterpunten moet ik hiervoor doorvoeren binnen mijn bedrijf?’ achterwege.”

Volgens Niels vergt het durven blootleggen en aanpakken van deze verbeterpunten een bepaalde mindset van de ondernemer. “Om te komen tot een hoger niveau met je bedrijf moet je je flexibel durven opstellen. Het gezegde ‘Things don’t change, if you don’t change’ is zonder meer hierop van toepassing. Eerst moet je bereid zijn om de zaken anders aan te pakken, dan pas treden veranderingen op. Doe je dat niet, dan leg je een moeizame weg af” stelt hij.

Je bedrijf onder de loep
Niels: “Dat wij vanuit een frisse helicopterview naar het bedrijf kijken en hierbij de risico’s en kansen blootleggen, ervaren ondernemers als bijzonder prettig. Tijdens onze bedrijfsanalyse komen dan ook alle belangrijke aspecten aan bod. Van verzekeringen en financieringen tot contracten en de bedrijfsstructuur en van privacy en personeel tot het intellectueel eigendom”. Hierop vult hij aan: “Enerzijds kijken wij door onze preventieve bril naar al hetgeen mis kan gaan binnen de onderneming. Anderzijds kijken wij door onze proactieve bril naar mogelijke kansen die we boven water krijgen. Uit iedere bedrijfsanalyse volgen concrete verbeterpunten, dat weten wij gewoon. Nadat onze specialisten deze hebben aangepakt, staat je bedrijf als een huis.”

Doel bereikt!
“Onze succesvolle aanpak leidt ertoe dat de bedrijfscurve in de praktijk minder ups en downs kent, de onderneming is minder overgeleverd aan het toeval. Veeleer ontstaat een stijgende rechtlijnige curve, recht op het doel af.” geeft Niels aan. “En hierin schuilt de kracht van onze dienstverlening.”

 

Auteur: Niels Vanaken
vanaken@openlegal.nl
n.vanaken@rechtsbundel.nl

Behoefte aan ondersteuning?

Meld je aan voor onze Rechtsbundel nieuwsbrief!