Autoriteit Persoonsgegevens incasseert eerste boetes  I Rechtsbundel
planschade
Planschade: een juridisch wespennest
18 september 2018
Negatieve referentie
Een negatieve referentie? Sorry, geen baan…
24 september 2018

Autoriteit Persoonsgegevens incasseert eerste boetes 

Autoriteit Persoonsgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens incasseert eerste boetes 

De Autoriteit Persoonsgegevens is vrij actief met het opleggen en incasseren van dwangsommen. Zo vindt de Autoriteit dat de Nationale Politie beter moet omgaan met persoonsgegevens. Ook Theodoor Gielissen Bankiers is op de vingers getikt vanwege schending van de privacywetgeving. Het lijkt erop dat de Autoriteit Persoonsgegevens steeds strenger zal optreden tegen privacyschendingen. Wees als ondernemer dus gewaarschuwd!

Omvangrijke bedragen 
De dwangsom die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft geïnd bij de Nationale Politie bedraagt € 40.000,-. In geval van Theodoor Gielissen bedraagt deze € 48.000,-. Toch geen flauwe bedragen.

Ten aanzien van de Nationale politie meent de Autoriteit persoonsgegevens dat deze beter dient na te gaan wie bepaalde gegevens inziet of gebruikt. Onbevoegde personen mogen niet zomaar met bepaalde informatie aan de haal kunnen gaan. De Autoriteit Persoonsgegevens  heeft om die reden de Nationale Politie via een dwangsom verplicht om de controle op dit punt aan te scherpen. De Nationale Politie heeft niet tijdig binnen de gestelde termijn van 6 maanden hieraan voldaan.

Theodoor Gielissen Bankiers had dan weer niet voldaan aan een verzoek van een klant om inzage in zijn persoonsgegevens. Een weigering van een inzageverzoek is in strijd met de privacywetgeving. In reactie hierop had de Autoriteit Persoonsgegevens Theodoor Gielissen Bankiers eind 2017 een last onder dwangsom van € 12.000,- opgelegd, dit voor elke week dat deze niet aan het inzageverzoek voldeed.

Voorkom boetes
Het staat vast dat de Autoriteit Persoonsgegevens in toenemende mate organisaties en bedrijven zal controleren op de naleving van de privacywetgeving. Ook het opleggen van omvangrijke boetes zal toenemen. Voorkom als ondernemer dat je bedrijf te prooi valt aan dergelijke sancties. Bedenk ook dat je organisatie flinke imagoschade kan oplopen. Richt daarom tijdig je bedrijfsprocessen goed in.

Bron: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Meer informatie over dit onderwerp?

Meld je aan voor onze Rechtsbundel nieuwsbrief!