Bedrijf verkopen - Verkoop je bedrijf in 6 stappen | Rechtsbundel

Je bedrijf verkopen in 6 stappen

Je hebt jaren geleden de keuze gemaakt om ondernemer te worden. Na jaren van hard werken heb je een succesvol bedrijf opgebouwd en je wilt nu (met vervroegd) pensioen. Door je bedrijf te verkopen is dit wellicht mogelijk. Het opstarten van een onderneming is iets heel anders dan het verkopen hiervan. Wij hebben speciaal daarom een stappenplan opgesteld, met hierin de 6 stappen die je doorloopt als je jouw bedrijf wilt verkopen.

Stap 1: Aanleiding en oriëntatie

Het verkopen van je bedrijf, heb je daar al eens over nagedacht? Het verkopen van een bedrijf is complex en kan veel tijd in beslag nemen. Zet daarom eerst voor jezelf op een rij waarom je het bedrijf wilt verkopen en hoe je dit gaat aanpakken. Hoe zit het bijvoorbeeld met je inkomsten na de overdracht? En hoe zit het met je werkzaamheden en wellicht je personeel als de verkoop rond is? Het bedrijf kan niet zomaar stoppen, want dan verliest het wellicht deels haar waarde.

Stap 2: De voorbereiding

Wanneer je echt wilt verkopen, dan maak je tijdens deze stap het bedrijf verkoop klaar. Je waardeert het bedrijf en stelt de vraagprijs vast. Dit doe je vaak samen met een accountant of boekhouder. Je stelt een informatiememorandum op bij verkoop aan derden. Rechtsbundel kan je hierbij helpen. Wij kijken goed naar je overdrachtsplan en brengen in kaart of je bij het bedrijf betrokken wilt blijven en op welke manier. Bij een overdracht aan een familielid of een personeelslid bereiden wij deze voor op zijn of haar nieuwe rol. De verkoop van je bedrijf kan ook plotseling nodig zijn vanwege ziekte of een koper die zich onverwachts meldt. Ook hierin staan we je bij.

Stap 3: Een koper zoeken

Tijdens deze stap ga je op zoek naar een koper. Is er geen koper binnen de familie of het bedrijf zelf? Dan zijn er andere manieren om een koper te vinden. Je brancheorganisatie, accountant of Rechtsbundel kan je hierbij helpen. Je kunt ook gebruik maken van databanken waarop je jouw bedrijf anoniem kunt aanbieden. Wanneer er interesse wordt getoond in het bedrijf, ontvangt de potentiële koper een informatiememorandum. Serieuze kopers krijgen daarnaast uitgebreide informatie in een verkoopmemorandum.

Stap 4: Van contact naar contract

De verkoop van je bedrijf is in zicht. Je gaat van contact met de potentiële verkoper naar een concept contract. Tijdens deze fase heb je contact met een serieuze koper die de gekregen informatie onderzoekt op juistheid. Tevens onderhandel je met de koper over bijvoorbeeld de prijs en de voorwaarden van de overdracht. Je maakt hierbij ook afspraken over je eventuele betrokkenheid na de overdracht. De afspraken worden vastgelegd in een intentieverklaring. Na het boekenonderzoek door de koper en eventuele heronderhandelingen volgt als het goed is overeenstemming. Nadat de koopovereenkomst is ondertekend is de verkoop definitief.

Stap 5: De overdracht

Tijdens de overdracht gaat de onderneming over naar de nieuwe eigenaar. De koopsom wordt betaald en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt aangepast. In geval van een bv wordt de akte aangepast en worden de aandelen op papier overgedragen. Je sluit jouw ondernemersboekhouding af en bereidt de laatste belastingaangiften voor.

Stap 6: Na de overdracht

De overdracht zit erop en voor jou breekt een nieuwe levensfase aan. Het kan zijn dat je nog gedurende bepaalde tijd betrokken blijft bij het bedrijf als adviseur of omdat je een lening aan de koper hebt verstrekt. Je kunt nu zelf nieuwe kansen gaan benutten.

Vind je het lastig om deze zaken alleen op te pakken? Dan kan Rechtsbundel jou in brede zin bijstaan, door je te informeren, te adviseren en te helpen bij de verkoop van jouw onderneming.

Behoefte aan ondersteuning?

Meld je aan voor onze Rechtsbundel nieuwsbrief!