Sommatie - Hoe moet een aanmaning verzonden worden? | Rechtsbundel

Sommatie

Betaalt een klant ondanks meerdere herinneringen niet, dan is een aanmaning nodig. Een aanmaning vormt het laatste verzoek aan de schuldenaar om tot betaling over te gaan zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn voor de schuldenaar. In de aanmaningsbrief meld je de debiteur dat een incassoprocedure zal worden gestart wanneer er niet tijdig betaald wordt. Houd rekening met het feit dat je mogelijk de klantrelatie zal beschadigen, omdat je overgaat tot een juridisch proces. Denk hierover dan ook na alvorens je deze stappen gaat ondernemen.

Hoe moet een aanmaning verzonden worden?

Het versturen van een aanmaning is vormvrij. Dit kan dus per post, fax, e-mail of telefonisch. Een aanmaning volgt doorgaans wanneer er sprake is van verzuim bij het incasseren van de betaling. Verzuim treedt in wanneer de betalingstermijn vermeld op de factuur verloopt. Vermeld in de aanmaning dat incassokosten in rekening bij de debiteur worden gebracht. Deze incassokosten moeten redelijk zijn en in verhouding staan tot de openstaande schuld. Ingeval de debiteur een particulier betreft, dient deze eerst een veertien dagen betalingstermijn te worden geboden alvorens incassokosten in rekening kunnen worden gebracht. Soms is het raadzaam om de sommatie aangetekend te versturen, met een ontvangstbevestiging. Hierdoor weet je namelijk precies wanneer de brief ontvangen is. Als de debiteur de brief weigert, krijg je deze vanzelf teruggestuurd. De ontvangstbevestiging zorgt dus voor duidelijkheid, je weet namelijk of de brief daadwerkelijk ontvangen is. Stuur deze sommatie dus het liefst per aangetekende post. De ontvangst hiervan kan dan normaal gesproken niet ontkend worden.

Volgt geen betaling op de sommatie?

Heb je geen betaling ontvangen als gevolg van de sommatie, dan is het raadzaam om een  gerechtsdeurwaarder of een advocaat in te schakelen. Ingeval sprake is van geleverde fysieke goederen, dan kan er overwogen worden om de goederen terug te halen.

Onterecht een sommatie ontvangen?

Heb je als ondernemer een aanmaning ontvangen, maar vind je deze onterecht? Dan is het verstandig om niet direct op basis van emotie te reageren, maar om goed na te denken over het antwoord. Som in je antwoord de redenen op waarom jij van mening bent dat de ontvangen sommatie onterecht is. Wacht hierna de reactie af.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een sommatie of wil je een deurwaarder inschakelen? Wij bieden alle nodige kennis en expertise om jouw probleem op te lossen.

Behoefte aan ondersteuning?

Meld je aan voor onze Rechtsbundel nieuwsbrief!