Ondernemer worden - Wat komt er allemaal bij kijken? | Rechtsbundel

Ondernemer worden

Je wilt graag ondernemer worden en je hebt inmiddels de keuze gemaakt of je een eenmanszaak, vof of bv wilt oprichten. Als ondernemer dien je je voldoende te beschermen tegen de risico’s die dagelijks op jouw pad komen. Risico’s kunnen optreden ten aanzien van het bedrijf maar ook voor jou als ondernemer zelf. Tijdens onze bedrijfsanalyses merken wij vaak dat de aanwezige risico’s onvoldoende zijn afgedekt, de lopende verzekeringen niet helemaal matchen met de aard van de activiteiten of dat er sprake is van oververzekering. Zowel voor bestaande als startende ondernemers vormt Rechtsbundel een partner die alle faciliteiten in huis heeft. Zij kan je dan ook helpen bij het starten, runnen en laten groeien van je bedrijf.

Arbeidsongeschiktheid

Je bent ZZP’er of hebt een eenmanszaak zonder personeel en je wordt ziek, waardoor je voor een lange periode niet kunt werken. Wat doe je dan? Het is goed om te beseffen dat je als zelfstandig ondernemer bij arbeidsongeschiktheid alleen ervoor staat. Je hebt te maken met vaste lasten, maar de overheid keert geen uitkering uit zoals bij werknemers in loondienst.

Het is mogelijk om het risico van arbeidsongeschiktheid op te vangen. Zo bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een crowdsurance en/of een broodfonds af te sluiten. Ook is het mogelijk om simpelweg te sparen voor dergelijke onvoorziene omstandigheden. Sparen wordt echter niet aangeraden. Het is verstandig om hier goed over na te denken. Rechtsbundel kan hierin een adviserende rol spelen. Vanuit haar omvangrijk netwerk kunnen specialisten op verschillende gebieden worden ingeschakeld om zo de beste oplossing voor iedere ondernemer te vinden.

Aansprakelijkheid

Als zelfstandig ondernemer heb je ook te maken met aansprakelijkheid. Zo kun je aansprakelijk gesteld worden voor toegebrachte schade aan bedrijven, anderen personen of hun zaken. Hoe hoog een schadeclaim zal zijn, valt moeilijk in te schatten. In de praktijk zien we een ontwikkeling dat er steeds vaker geld wordt geclaimd en dat dit steeds hogere bedragen betreffen. Afhankelijk van de aard van de schade ben jij aansprakelijk of de fabrikant. Overigens zijn veel ZZP’ers zich er niet van bewust dat de reguliere aansprakelijkheidsverzekering geen zakelijke schades vergoedt. Omdat dit risico nauwelijks te dragen is, is het verstandig om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Pensioen

Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van jouw pensioen. Het pensioen is mogelijk nog ver weg, maar toch is het noodzakelijk om hier goed over na te denken. Er zijn nogal wat mogelijkheden. Zo is er een derde pijler pensioen beschikbaar voor ondernemers, maar ook kan ervoor gekozen worden om zelf te sparen of te beleggen. Maak hierin een gedegen afweging. Wij denken natuurlijk graag met jou mee!

Algemene voorwaarden

Gebruik algemene voorwaarden om zo eventuele conflicten te voorkomen. Conflicten worden voorkomen, doordat in de voorwaarden duidelijk vermeld wordt wat jouw condities zijn. Voorkomen is beter dan genezen. Er zijn bepaalde basiseisen waaraan algemene voorwaarden moeten voldoen. Zo heb jij als ondernemer een informatieplicht. Dit houdt in dat de wederpartij een redelijke mogelijkheid moet krijgen om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Daarnaast moet de inhoud van de algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij en mogen deze niet in strijd zijn met de wet. Juridisch advies is hierbij handig, omdat er zo niets over het hoofd wordt gezien.

Verder zijn er ook nog rechtsvormen waarvoor gekozen kan worden. Ga je een bv oprichten? Dan komen hier hele andere zaken bij kijken dan wanneer je een eenmanszaak begint. Wij denken natuurlijk graag met jou mee! Rechtsbundel werkt enkel samen met door haar geselecteerde partners, die oog hebben voor de ondernemer. Ook hebben zij op het vlak van zakelijke verzekeringen hun sporen verdiend. Zij weten waar ze het over hebben en zijn allen gespecialiseerd in deze materie.

Behoefte aan ondersteuning?

Meld je aan voor onze Rechtsbundel nieuwsbrief!